Finansdagarna?

Finansdagarna arrangeras varje år för ledande tjänstemän och politiker i offentlig sektor i syfte att belysa högaktuella finansfrågor.

Anmälan

Presentationer?

Talarnas presentationer kommer att vara möjliga att ladda ner här på hemsidan genom att använda det lösenord som skickats ut via e-mail till alla deltagare efter det att Finansdagarna har genomförts.

Filarkiv

Medverka?

Vill ni delta som temavärd, utställare eller på annat sätt synas och/eller medverka vid Finansdagarna?

Kontakta;  Christer Bois, tel 070-529 9314, e-post: christer.bois@se.pwc.com

ola.eriksson@kef.se

Om Finansdagarna

Under Finansdagarna ger vi dig möjlighet att inspireras av seminarier, föreläsare, utställare och kollegor.

Finansdagarna arrangeras i syfte att ge deltagarna en allsidig och djup belysning av högaktuella finansfrågor. Vi vänder oss till dig som ansvarar för eller arbetar med dessa frågor som tjänsteman eller politiker.

Finansdagarna är också ett utmärkt tillfälle till utbyte med kollegor och företrädare för branschen.

Finansdagarna arrangeras årligen av Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunalekonomernas förening och PwC.

Mer information om bland annat kostnad och logi hittar du här.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på Finansdagarna är du välkommen att kontakta: